Velkommen til beboerrepræsentationens hjemmeside

GENERALFORSAMLING
og informationsmødemed
ny ejers repræsentant

Beboerrepræsentationen i ejendommen ”mellem5gader”
indkalder hermed til den årlige generalforsamling og informationsmøde

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19.00
i Amager Selskabslokaler, store sal, Markmandsgade Nr. 11.

Dagsorden:

Capital Investment (CI) kommer og fortæller om hvem de er. De vil også fortælle om hvad de har af tanker og planer med ejendommen. Der vil være mulighed for at komme med spørgsmål på forhånd til CI ved at fremsende disse på BR@mellem5gader.dk senest torsdag den 7. oktober 2021.På den måde vil CI have en god mulighed for at kunne komme med fyldestgørende svar. Der kan også stilles spørgsmål på aftenen til det fremførte.

Derefter afholder vi vores generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beboerrepræsentationens beretning v/ formanden
 3. Regnskab for 2020
 4. Indkomne forslag
 5. Budget 2021 samt fastsættelse af kontingent
  5.1 Forhøjelse af kontingent til 502,00 kr. pr. år / 42,00 kr. pr. måned1
 6. Valg af
  6.1 3 beboerrepræsentanter
  (alle beboerrepræsentanter er på valg hvert år)
  6.2 Minimum 4 suppleanter (alle suppleanter er på valg hvert år)
  6.3 Revisor
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Beboerrepræsentationen senest torsdag den 7. oktober 2021 på følgende mailadresse BR@mellem5gader.dk

Beboerrepræsentationens beretning, regnskab og budget for det kommende år vil være tilgængelig på hjemmesiden www.mellem5gader.dk fra torsdag den 7. oktober 2021. Der vil være kopier der  udleveres på selve generalforsamlingen. Men vil også kunne afhentes I holder i vaskeriet fra torsdag den 7. oktober 2021.

Beboerrepræsentationen opfordre alle til at overveje at at stille op til beboerrepræsentationen. 

På gensyn

Beboerrepræsentationen

LLO opruster

Lejernes Landsorganisation, LLO, som vi er medlem af, hjælper os rigtig meget med det juridiske – stort set samtlige af de klager vi har fået medhold i huslejenævnet, er blevet rejst via LLO. Men vi er ikke det eneste medlem af LLO, der sender stadig stigende mængder sager ind til dem – med længere svartider til følge.LLO har taget konsekvensen af dette, og opruster derfor både på sagsbehandlingstiden, men også i form af udadvendte aktiviteter med f.eks. deltagelse på beboermøder.
Men da intet er gratis, vil denne oprustning medføre at vores medlemsbetaling stiger ganske betydeligt, hvilket igen gør, at beboerrepræsentationen vil foreslå, at vi sætter beboer kontingentet til beboerrepræsentationen op på generalforsamlingen til efteråret.
Beboerrepræsentationen opfordre til at stemme for denne forhøjelse af beboerkontingent da vi opfatter det som en forudsætning for at beboerrepræsentationen skal kunne varetage beboernes interesser på det nuværende niveau.

Hvad er en beboerrepræsentation, hvad indebære arbejdet. Læs mere her