Velkommen til beboerrepræsentationens hjemmeside

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 28. september 2020 kl. 1930 i
Amager Selskabslokaler. Der var fremmødt ca. 60 beboere. Der vil snarest foreligge et referat fra generalforsamlingen

Den nye beboerrepræsentation ser sådan ud

Formand; Jørgen Colding-Jørgensen
Kasserer; Karsten Klintø
Sekretær; Villy Smedegaard

Suppleanter (vilkårlig rækkefølge)
Gitte Grønbech
Kaare Schou
Nini Clausen
Troels Richter

Revisor; Peter Vedel.