Bygge- & gårdudvalget

Medlemmer af udvalget:

Karsten Klintø
Kaare Schou

E-mail til bygge- & gårdudvalget:
BU@mellem5gader.dk