Byggeprojektet

Her kan du læse hvem er hvem i forbindelse med byggeprojektet og kontaktinformationer til dem

Nødråb til P+ bestyrelse

2021

Referat af møde mellem Capital Investment(CI) og Beboerrepræsentationen, den 14. september

2020

Referat fra Byggegruppemøde 10, den 24. november

Referat fra Byggegruppemøde 09, den 27. oktober
* Punkter til BR-byggemøde 27. oktober 2020

Varsling om nedrivning af taget 01. oktober

Referat fra Byggegruppemøde 08, den 15. september
* Punkter til BR-byggemøde 15. sep.2020

Referat fra Byggegruppemøde 07, den 18. august

Referat fra Byggegruppemøde 06, den 16. juni

Beboerinfo 3: Tidsplan for arbejder omkring det nye varmesystem og brandsikring af døre 7. juni
* Tidsplan for arbejderne

Beboerinfo: Håndværker regler gældende under tagprojektet og andre arbejder i den periode 15. maj

Referat fra Byggegruppemøde 05, den 12. maj
* Tidplan for arbejder i perioden uge 19/2020 til 35/2020

Referat fra Byggegruppemøde 04, den 18. februar

Beboerinfo: Etablering af midl. affaldsrum 10. februar

Referat fra Byggegruppemøde 03, den 15. januar
* Bilag 1: Skitse over midl. affaldsrum

2019

Referat fra Byggegruppemøde 02, den 26. november
* Bilag 1; Udkast til tidsplanoversigt

Brev til Boligmister og Overborgmester 14. november

Instruks vedrørende bohave i hallen 7. november

Referart fra Byggegruppemøde 01, den 6, november

Beboerinformation 01 Dansk 30. oktober
Resident Information 01 English 30. oktober

2018

Holdningsundersøgelse lavet foråret 2018

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de informationer der kom frem på mødet den 23- november 2017. Linket herunder er til opsummeringen af resultatet af beboernes holdninger til de fremsatte forbedringer.

Resultat af holdningsundersøgelse

Brev sendt til DIPs bestyrelse

Brev sendt til Teknik- og Mijløborgmesteren

2017

Byggeudvalgsmøde 25 august 2017
Haveplan efteråret 2017

Byggeprojektet varslet af DIP/DEAS

Referat; den 23. november 2017
Tegninger; den 23. november 2017 (fylder 90 MB)
Økonomi; den 23- november 2017
Byggeudvalgets kommentar til mødet
Brev af 9. januar 2018 fra beboerrådet til DIP/DEAS om udskydelse af byggeprojektet
Møde 8 marts 2018 mellem Byggeudvalget og DIP