Nyhedsmail / Newsletter

Her kan du tilmelde dig nyhedsmail fra beboerrepræsentationen
Tilmeld dig her (Dansk)

Here you can sign up for the newsletter from The residents representation
Sign up (English)

Anvendelse og sletning fra mailingliste.

Mailinglisten for beboerrepræsentationen ved Store Møllevej 5-9 m.fl. anvendes af beboerepræsentationen til at kommunikere med beboere i ejendommen primært ved hjælp af vores nyhedsbreve. I enkelte tilfælde vil beboerrepræsentation også bruge mailadresser fra mailingslisten til at komme i kontakt med enkelte beboere for at varetage beboerrepræsentationens opgaver.

Oplysningerne, der registreres, er navn, adresse og email. Formålet med registrering af navn og adresse er at kende til dækningsgraden af nyhedsbrevene samt for at sikre, at det umiddelbart kun er beboere i ejendommen, der modtager nyhedsbrevet.

Sletning fra listen sker efter ønske samt når beboerrepræsentationen bliver opmærksom på, at en beboer er fraflyttet. Ved fraflytning opfordres beboere til at bede om at blive slettet fra listen.

Mailinglisten opbevares lokal elektronisk samt hos nyhedsbrevstjenesten Mailchimp som oplyser at de opfylder Persondataforordningen. Beboerrepræsentationen anvender Mailchimps muligheder for statistik på nyhedsbreve hovedsageligt for at kende nyhedsbrevenes dækningsgrad samt i forbindelse med fejlsøgning.