Beboerrepræsentationen

Ejendommen har en beboerrepræsentation, som består af p.t. tre valgte medlemmer plus suppleanter.

Beboerrepræsentationens arbejde er formelt kun af rådgivende karakter overfor ejer og administrator, men i en del år har administrationen, DEAS, desuden været positivt stemt overfor beborrepræsentationens egne forslag til forbedringer og nyskabelser inden for ejendommen. Vi er naturligvis ikke altid enige med administrationen, men vi synes da, at der ofte bliver taget hensyn til vores synspunkter. En væsentlig del af vort arbejde består i gennemgang og godkendelse af næste års budget og i at komme med kommentarer og forslag til den udvendige vedligeholdelse.

Vi har også stået bag nogle af de ekstraordinære forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder som oprettelse af vaskeriet og udarbejdelsen af den nye haveplan for gården. Kort sagt: Det er muligt at få lavet nogle spændende ting her i ejendommen så hvis du har lyst til at være med, kan du lade dig opstille til beboerrepræsentationen på den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned. – Vi har det også meget sjovt og hyggeligt.

Beboerrepræsentationen har iøvrigt også lavet denne hjemmeside, ligesom vi et par gange om året udgiver et blad, “Beboer-nyt”, som informerer om nogle af de ting, der sker omkring ejendommen.