Andelsprojekt

Store Møllevej 5-9 m.fl. som andelsforening?

Status på andelsprojektet
Med 53 indmeldte var der desværre ikke nok opbakning til at en andelsboligforening kunne blive en realitet. Initiativgruppe har evalueret forsøget blandt andet med hjælp af et webbaseret spørgeskema, som 84 lejemål (39 %) har besvaret. Den overordnede konklusion er, at forholdt mellem indskud og boligafgifter var fornuftigt sat samt at der ikke var noget åbenlyst andet, som initiativgruppen kunne have gjort for at andelsprojektet skulle være lykkedes. Pga. bankernes krav var det simpelt hen ikke muligt for nok beboere at kunne låne til indskud ligesom det samlede udgifter også var på den høje side – især ud fra et kortsigtet perspektiv. Den samlede evaluering findes her.

Indmeldelsesblanket til andelsforeningen.
Blanketten returneres  per mail til advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, trr@plusadvokater.dk eller afleveres til Peter Schøller, Store Mølle Vej 9 st. th. Hent blanketten her.

Materiale til brug af banker
På denne side er informationen til bankerne til brug ved låneansøgning. Siden kan også tilgås direkte via: www.mellem5gader.dk/Andel (Marker og kopier) Klik her for at komme til siden

Referat af beboermøde om vedtægter den 12. august 2019
Læs referatet her

Referat af beboermøde den 8. august 2019
Læs referatet her

Andel Kontra leje – 10-årig sammenligning mellem at være lejer og andelhaver
Oversigten sammenligner de samlede udgifter incl. og excl. afdrag på gælden i andelsforeningen.
Læs mere her

Beskrivelse af Udligningstillægget
Læs mere her

Udkast til vedtægter
På undersiden kan du se kopierne af vedtægterne frem til den vedtægt der bliver vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august.
Se siden her.

Den 28 maj blev vi tilbudt at overtage ejendommen som andelsforening. 

Den 17. juni blev der holdt et ekstraordinært beboermøde for starte en proces for at se, om dette er muligt, og en initiativgruppe blev nedsat.

Initiativgruppen består af følgende beboere

Referat af beboermøde den 17. juni 

For at sikre god kommunikation om andelsprojektet er der blevet etableret en kommunikationsgruppe. Denne vil informere om projektet gennem nyhedsbrevet, Facebook gruppen, hjemmesiden samt opslag i opgangene. 

Kommunikationsgruppen står også for en FAQ FAQ in english here

Er der spørgsmål der mangler i den, er du meget velkommen til at stille dem via dette link